پرسیدن و گفتن ساعت به زبان انگلیسی

برای همه ما اتفاق افتاده که نیاز به دانستن ساعت پیدا کنیم و با استفاده از راه های مختلف ساعت را از دیگرا ن بپرسیم. در همه زبانها روش هایی برای گفتن ساعت وجود دارد. در زبان انگلیسی هم برای پرسیدن ساعت و گفتن آن را ه های زیادی وجو دارد، و همچنین تسلط به آن نیاز یک زبان آموز در خیلی از موقعیت هاست. بنابراین در این آموزش به راههای گفتن ساعت به زبان انگلیسی می پردازیم. و تمام روش های کاربردی را به شما آموزش میدهیم.

تذکر: این را هم باید گفت که پرسیدن و گفتن ساعت به زبان انگلیسی به روش آمریکایی و برتانیایی باهم فرق می کنند که در این آموزش هر دو روش آموزش داده شده تا شما بر حسب نیاز و موقعیت براحتی از آنها استفاده کنید.

راه های مختلف پرسیدن ساعت

What time is it?

ساعت چنده؟

Do you know what time it is?

میدونید ساعت چنده؟

Can I have the time , please?

می تونم ساعت رو بپرسم؟

Do you have the time?

ساعت دارید؟

What`s the time?

ساعت چنده؟ (در محیط های غیر رسمی)

The time , please.

ساعت لطفا.

نکته 1: جواب همه این سوال ها برای گفتن ساعت با (it is) میشود و بعد از آن زمان مورد نظر گفته می شود. در پایین می توانید مثال های این نکته را ببینید.

راه های گفتن ساعت

گفتن ساعت به زبان انگلیسی به هفت قسمت تقسیم میشود که در پایین بطور کامل توضیح داده شده. همچنین برای گفتن هر کدام از این قسمت ها هم چند روش وجود دارد که به همه آنها اشاره شده است.

1- رأس ساعت

10:00 –

It’s ten o’clock.

ساعت دهه.

5:00 –

It’s five o’clock.

ساعت پنجه.

1:00 –

It’s one o’clock.

ساعت یکه.

2- دقایقی از ساعتی گذشته

سه راه برای گفتن این زمان ها وجود دارد. 1- اول ساعت بعد دقیقه 2- اول دقیقه بعد after بعد ساعت (آمریکایی) 3- اول دقیقه بعد past بعد ساعت (بریتانیایی)

از 1 تا 9 دقیقه

از 1 تا 9 دقیقه قبل از دقیقه از (oh) استفاده میکنیم.

8:05 –

It’s eight O-five.

هشت و پنج دقیقه است.

It’s five past eight. (بریتانیایی)

It’s five after eight. (آمریکایی)

 پنج دقیقه از هشت گذشته.

(عدد 0 مثل حرف O گفته میشود)

از 10 دقیقه تا 30 دقیقه

9:11 –

It’s nine eleven.

 نه و یازده دقیقه است.

11:20 –

It’s twenty past eleven. (بریتانیایی)

It’s twenty after eleven. (آمریکایی)

بیست دقیقه از یازده گذشته.

4:18 –

It’s eighteen past four. (بریتانیایی)

It’s eighteen after four. (آمریکایی)

هجده دقیقه از چهار گذشته.

3- یک ربع  یا 15 دقیقه از ساعتی گذشته

7:15 –

It`s seven fifteen.

هفت و پانزده دقیقه است.

It’s (a) quarter past seven.

It’s (a) quarter after seven.

یه ربع از هفت گذشته./ هفت و ربعه.

4-نیم ساعت از ساعتی گذشته

3:30 –

It`s three thirty.

سه و سی دقیقه است.

It’s half past three.

نیم ساعت از سه گذشته.

5- از 30 دقیقه گذشته و به ساعتی مانده

8:40-

It`s eight forty.

هشت و چهل دقیقه است.

It’s twenty to nine.

بیست دقیقه به نه مانده.

2:51 –

It`s two fifty-one

دو و پنجاه و یک دقیقه است.

It’s nine to three.

نه دقیقه به سه مانده.

6- یک ربع یا 15 دقیقه به ساعتی مانده

10:45 –

It`s ten forty-five.

ده و چهلو پنج دقیقه است.

It’s (a) quarter to eleven.

یه ربع به یازده مانده.

7- رأس ساعت12

twelve o’clock

دوازدهه

midday = noon

وسط روزه = ظهره

midnight

نصف شبه

 نکته 2: از عبارت (a.m) برای نشان دادن زمان های بین 12 شب تا 12 ظهر و از عبارت (p.m) برای نشان دادن زمان های بین 12 ظهر تا 12 شب استفاده میشود، واین عبارت ها بعد از گفتن زمان میایند. مثال:

It`s seven fifteen a.m.

هفت و پانزده دقیقه صبحه.

عضویت در تلگرام

موفق و پیروز       

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

روش های شروع مکالمه به انگلیسی (start-a-conversation)

شروع مکالمه به انگلیسی و روش های مختلف آن

در زبان انگلیسی روش های مختلفی برای شروع یک مکالمه و برقراری ارتباط وجود دارد. یکی از متداول ترین راه های شروع یک مکالمه سلام و احوالپرسی به انگلیسی است،ولی بر خلاف تصور عموم به غیر از سلام و احوالپرسی می توان از عبارت های دیگری هم برای ارتباط با دیگران و ادامه یک گفتگو استفاده کرد. این عبارات که هر کدام به اندازه خود مهم و کاربردی هستند بسته به محیط و موقعیت مناسب خود برای شروع مکالمات بسیار مفید هستند.

arrow-27-xxl موقعیت های مختلف و روش شروع مکالمه به انگلیسی

1- رستوران یا کافی شاپ

گاهی اتفاق میا فتد در رستوران یا کافی شاپ کنار کسی می نشینیم و دوست داریم کمی با او گفتگو کنیم. به این مکالمه دقت کنید.

A: Can I sit here.

میتونم اینجا بشینم؟

B: Sure.

مطمئنا.

A: Tell me about your job.

درباره شغلت بهم بگو.

B: I love it.I`m a teacher.

من عاشقشم. یه معلمم.

A: By the way, my name is Brian.

راستی اسم من برایانه.

B: Nice to meet you brian.I`m Gurtrude.

از آشناییت خوشبختم برایان.من گرترود هستم.

A: Glad to meet you Gurtrude.

از آشناییت خوشحالم.

2- ایستگاه اتوبوس مترو یا قطار

در ایستگاه های مختلف بدلیل اینکه فرصت زیادی برای مکالمه های طولانی نیست، مجبوریم از گفتگوهای کوتاه برای برقراری ارتباط استفاده کنیم.مانند این مکالمه

A: it`s a nice day.

روز خوبیه.

B: Yes,it is.

بله ، هست.

A: Is bus late.

اتوبوس دیر کرده؟

B: Not that much.

نه به اون اندازه.

A: My name is Jane.What`s your name?

اسم من جِینه.اسم شما چیه؟

B: My name is Huko.

اسمم هاکوئه.

A: Oh, bus arrives.See you.

اُه، اتوبوس اومد.می بینمت.

B: See you.

می بینمت.

3- مواقع تعریف از کسی در محیط های مختلف

بطور مثال: برای آشنایی با همکاران جدید در محیط کاری می توان از عبارت هایی برای تعریف از آنها شروع و ارتباط را گسترش داد.

A: That`s a great sweater.

ژاکتتون عالیه.

B: Thanks so much.

خیلی ممنون.

A: Do you work here?

اینجا کار می کنید.

B: Yes,I do.

بله، اینجا کار می کنم.

A: Nice to meet you.

از آشناییتون خوشوقتم.

B: Nice to meet you.

از آشناییتون خوشوقتم.

A: see you later.

بعدا می بینمتون.

B: Bye.

خداحافظ.

4- با تعارف کردن چیزی به کسی

در محیط های کلاسی ،یا جاهای دیگر ممکن است موقعیتی پیش بیاید که کسی نیاز به کمک شما داشته باشد.یا وسیله ای نیاز داشته باشد که شما بتوانید به او بدهید و با همین کمک می توانیم شروع مکالمه به انگلیسی کنیم وبا روش های مختلف مکالمه را ادامه دهیم.

A: Here.Use my pencil.

بفرما.از خودکار من استفاده کن.

B: Thanks.

ممنون.

A: I forgot my pencil.Do have the test too?

مدادمو فراموش کردم.شما هم تست دارید؟

B: No, I work here.

نه، من اینجا کار می کنم.

5- عذر خواهی کردن و قبول عذرخواهی

در هر موقعیت که بخاطر کاری نیاز به عذرخواهی از کسی باشد می توان با عذرخواهی کردن شروع به مکالمه کرد. یا اینکه کسی از ما معذرت خواهی میکند و گفتگو را شروع می کند.

بطور مثال هنگام برخورد فیزیکی با کسی که در حال حمل چیزیست.

A: I`m sorry.

متأسفم. / ببخشید.

B: That`s ok.

موردی نداره.

A: Is that heavy?

سنگینه؟

B: Yes. it is?

بله ، سنگینه.

A: Can I help you?

می تونم کمکت کنم؟

B: Yes , please.

بله ، لطفا.

6- با نظر گرفتن از دیگران هنگام خرید یا درخواست کمک از دیگران

در فروشگاه یا مکان های دیگر که شخصی به کمک یا همفکری نیاز دارد. مثال: هنگام خرید می توان از فروشنده یا مشتری های دیگر در انتخاب استفاده کرد.

A: Excuse me.Would you help me?

عذر میخام.لطف می کنید کمکم کنید.

B: Yes, sure.

بله ، حتما.

A: Do you think  this is good T-shirt?

فکر می کنید این تی شرت خوبه؟

B: Yes, it is.

بله، خوبه.

A: Thanks for help.

بخاطر کمکتون ممنون.

نکته نکته: این روش ها فقط قسمتی از شروع مکالمه به انگلیسی بود که بیشتر از همه موارد کاربر دارند، و بعد از همه این مکالمه ها می توان با راه های مختلف از جمله، دادن و گرفتن اطلاعات شخصی به زبان انگلیسی ، یک ارتباط را تا حد دلخواه گسترش داد. همچنین می توان از این روش ها برای مکالمات روزمره با دوستان و آشنایان هم استفاده کرد. فقط کافیست آنها را بطور کامل یاد گرفته و در موقعیت مناسب استفاده کنید.

telegram-icon

موفق و پیروز       

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

 

دانلود دیکشنری سخنگوی میلاد برای اندروید

دیکشنری سخنگوی میلاد برای اندروید یکی از قویترین دیکشنری های موجود در ایران برای سیستم عامل اندروید است. این دیکشنری حاصل کار ارزنده آقای میلاد قیروانی (دانشجوی رشته مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور بیرجند) می باشد. یک دیکشنری اندروید قوی همراه با تلفظ کلمه است،و همچنین از امکانات مفید دیگری هم برخوردار است که در ادامه به آنها اشاره میکنیم.

arrow-27-xxl  قسمت های مختلف دیکشنری میلاد

check_256  معنی و تلفظ کلمه

از آنجایی که دیکشنری میلاد دارای بیش از 360 هزار کلمه است و یک مجموعخ بزرگ از کلمات است که در نوع خود یک کاربرد بسیار عالی برای هر دیکشنری اندروید است. در این بخش با وارد کردن کلمه مورد نظر می توانید معانی مختلف آن را ببینید. و همچنین با لمس قسمت تلفظ می توانید تلفظ درست کلمه را هم بشنوید.

2

check_256  معنی تخصصی کلمات

یادگیری معانی مختلف یک کلمه در رشته های دیگر باعث بالا رفتن دایره لغت و همچنین توانایی ترجمه متون تخصصی می شود.این دیکشنری می تواند با وارد کردن هر کلمه معنی آن در رشته های مختلف را به شما نشان دهد.در تصویر زیر معانی کلمه Dimension در رشته های مختلف را می بینید.

3

check_256  تلفظ جمله

این قسمت یک از جذاب ترین و کاربردی ترین بخش های Milad_Dictionary است. جمله خود را در کادر وارد میکنید و قسمت تلفظ 1970-01-01_03-30-00 جمله را لمس می کنید. همانطور که می دانید یادگیری تلفظ درست جملات متداول انگلیسی،برقراری ارتباط را برای ما راحت تر میکند.

4

check_256  ساختن دیکشنری شخصی

در دیکشنری میلاد بخشی وجود دارد که می توانید با کلمات مورد نیاز خودتان یک دیکشنری شخصی بسازید تا در مواقع نیاز براحتی به آن مراجعه و از آن استفاده کنید.همچنین می توانید مترادف کلمات و تلفظ آنرا هم تعیین کنید. برای وارد کردن کلمه و استفاده کامل از قسمت های دیگر دیکشنری می توانید طبق تصویر زیر از قسمت راهنما استفاده کنید.

5-2

نکته  نکته: پس از باز کردن فایل zip از فایل راهنمای تصویری استفاده کنید. فایل های دیتای داخل پوشه باید در sdcard در گوشی شما ذخیره شود.

telegram-icon

موفق و پیروز       

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

 

 

دیکشنری قوی همراه با تلفظ برای اندروید + دانلود

دانلود دیکشنری برای اندروید همراه با تلفظ

دیکشنری Persian Dic یک دیکشنری بسیار قوی همراه با تلفظ انگلیسی است.

قابلیت های زیادی به نسخه جدید این دیکشنری اضافه شده است که آنرا به یک دیکشنری کامل تبدیل کرده است. قسمت های مختلف این دیکشنری اندروید می تواند نیاز یک کاربر را بطور کامل برطرف کند.

happy امکانات مختلف دیکشنری  Persian Dic

1- تلفظ لغات

این دیکشنری قابلیت تلفظ کلمات را دارد،که یک قابلیت بسیار خوب برای هر دیکشنری است و به کاربر امکان می دهد تا بتواند نحوه بیان کردن کلمات را هم یاد بگیرد و از آن برستی استفاده کند. همانطور که در شکل پایین می بینید، با لمس شکل بلندگو در این دیکشنری می توانید تلفظ کلمات را بشنوید.

دانلود دیکشنری برای اندروید.تلفظ

 

2- کلمات و اصطلاحات پیشنهادی مرتبط

در این دیکشنری برای هر کلمه چند اصطلاح و کلمه کاربردی مرتبط با همان کلمه به شما پیشنهاد می شود.با یادگیری اصطلاحات بیشتر و موقعیت استفاده از آنها می توان تسلط بیشتری به مکالمه داشت.در تصویر پایین ما از کلمه thank بعنوان مثال استفاده کردیم.

دانلود دیکشنری برای اندروید.اصطلاح پیشنهادی

 

3- امکان چند زبانه کردن نرم افزار

اگر به شکل پایین دقت کنید دو تصویر از پرچم دو کشور را زیر هم میبینید.پرچم بالا کشوریست که می خواهید زبان آنرا ترجمه کنید و پرچم پایین کشوری که به آن زبان ترجمه می شود.با لمس شکل پرچم ها می توانید کشور و زبان مد نظر خود را انتخاب کنید.

دانلود دیکشنری برای اندروید.چند زبانه

 

4- سازگاری با همه نسخه های اندروید،بدون نیاز به دیتا

این نسخه روی سیستم اندروید 4 و بقیه نسخه ها قابل اجرا می باشد.در نسخه های قبلی نیاز بود که شما فایل های دیتای نرم افزار را روی سیستم خود کپی کنید،ولی در این نسخه با نصب دیکشنری همه فایل ها از جمله تلفظ و کلمات بطور مستقیم در دسترس شماست.

نکته  نکته : پس از دانلود فایل را ازحالت زیپ خارج کرده و براحتی نصب کنید. برای این کار می توانید نرم افزار winrar مخصوص اندروید را دانلود و استفاده کنید.

telegram-icon

موفق و پیروز       

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com