describing-things

توصیف اشیاء به زبان انگلیسی

در مکالمه های روزمره مواقعی پیش می آید که نیاز به گفتن خصوصیات مختلف اشیاء پیدا می کنیم. برای این کار باید روشهای توصیف اشیاء به زبان انگلیسی را یاد بگیریم و در موقع نیاز به درستی از آنها استفاده کنیم. در واقع ما برای توصیف اشیاء از صفت ها استفاده می کنیم که در مقاله ای جداگانه بطور کامل به این مطلب یعنی صفت ها در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت. در این مقاله به تعدادی از این صفت ها و توصیف اشیاء با استفاده از آنها می پردازیم.

خیلی از کلمات در زبان انگلیسی که به چهار قسمت (فعل ها، اسم ها، صفت ها و قیدها) تقسیم می شوند، کلمات متضاد و مترادف خود را دارند. یادگیری مترادف و متضادهای کلمات باعث اضافه شدن دایره لغات ما شده و می توانیم با استفاده از کلمات بیشتر جملات را به شکل های مختلف درست کرده و برای رساندن منظور خودمان جمله های بیشتری داشته باشیم.

صفت های کاربردی توصیف اشیاء به زبان انگلیسی

در این لیست صفت هایی را که کاربرد زیادی در مکالمات روز مره دارند، همراه با مترادف ها و متضاد های کاربردی آنها قرار داده ایم.

Little = Small = Tiny

کوچک / ریز

Big = large

بزرگ

Little / Big hand

دست کوچک / بزرگ

Fast = Quick

سریع

Slow

آرام / یواش

Fast / Slow Driver

راننده آرام / سریع

Hard

سفت

Soft = Smooth

نرم

Hard / Soft chair

صندلی نرم / سفت

Thick

قطور / زخیم

Thin

کم حجم / نازک

Thick / Thin book

کتاب نازک / قطور

Full

پُر

Empty

خالی

Full / Empty glass

لیوان خالی / پُر

Noisy = Loud

شلوغ

Quiet = Silent

آرام / ساکت

Noisy / Quiet children

بچه های ساکت / شلوغ

Heavy

سنگین

Light

سبک

Heavy / Light box

جعبه سبک / سنگین

Same

شبیه /  مشابه

Different

متفاوت

Same / Different color

رنگ متفاوت / مشابه

Good

خوب

Bad

بد

Good / Bad boy

پسر بد / خوب

Expensive

گران / گران قیمت

Cheap

ارزان

Expensive / Cheap ring

انگشتر ارزان / گران

Beautiful

زیبا / قشنگ

Ugly

زشت

Beautiful / Ugly view

منظره زشت / زیبا

Easy

آسان

Difficult = Hard

سخت

Easy / Difficult problem

مسأله سخت / آسان

نکته1: ممکن است که کلمات گفته شده در این لیست معانی مختلفی داشته باشند، و ما در این مقاله به معنی آنها برای توصیف اشیاء به زبان انگلیسی اشاره کردیم، و همچنین ممکن است معانی دیگر این کلمات در موقعیت های دیگر کاربردهای دیگری داشته باشند، ولی ما به معانی متناسب با توصیف اشیاء اشاره کرده ایم. بطور مثال کلمه (Light) که به معنی: روشن (در رنگ ها)، کمرنگ یا رقیق (در چایی یا قهوه)، روشن، لامپ، روشنایی، روشن کردن و … مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته2: بعضی از این صفت ها را می توانیم برای توصیف انسانها و حیوانات هم استفاده کنیم، که معنی متناسب با همان کاربرد را پیدا می کند. مثال: کلمات (Beautiful , Good ,Heavy)

توصیف اشیاء به زبان انگلیسی

دو راه عمده برای توصیف اشیاء به زبان انگلیسی وجود دارد، که در پایین آنها را توضیح می دهیم. برای این کار از صفت های اشاره استفاده می کنیم.

صفت های اشاره

This

این (اشاره به یک چیز در نزدیک)

That

آن (اشاره به یک چیزِ دور)

These

اینها (اشاره به دو یا بیشتر در نزدیک)

Those

آنها (اشاره به دو چیز یا بیشتر در دور)

راه های توصیف اشیاء به زبان انگلیسی

1- صفت همراه با اسم

This is a hard chair.

این یک صندلی سفت است.

Those are thick books.

آنها کتابهای قطوری هستند.

2- بیان صفت در آخر جمله

That ring is expensive.

آن انگشتر گران است.

These children are quiet.

این بچه ها ساکت هستند.

مثال:

A: Can you describe your desk?

میتونی میزتو توصیف کنی؟

B: It`s a big heavy desk.

اون یک میز بزرگ سنگینه.

یک پیشنهاد: برای تسلط کامل به این درس و بدست آوردن توانایی توصیف اشیاء به زبان انگلیسی این مقاله را چند بار مطالعه کنید و با استفاده از جمله های مثال زده شده و اسم هایی که با این صفت ها همخوانی دارند جمله های شخصی خودتان را بسازید. جملاتی که خودتان ساختید را هم چند بار برای خودتان تکرار کنید تا برای همیشه در ذهنتان بماند.

عضویت در تلگرام

موفق و پیروز

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

locations-prepositions

موقعیت ها در زبان انگلیسی

موقعیت ها در زبان انگلیسی

صحبت درباره موقعیت ها در زبان انگلیسی و محل قرار گرفتن اشیاء و مکانها، همانطور که از اسمش مشخص است، استفاده های خیلی زیادی در صحبت های روزانه و موقعیت هایی که به دنبال چیزی یا آدرس جایی هستیم دارد. کاربردهای مفید و خیلی زیاد این مکالمه و درس باعث شد تا تصمیم بگیرم که این مقاله را بنویسم و این مطلب را بطور کامل توضیح دهم، تا هم برای یادگیری و هم برای استفاده راحت و کاربردی باشد. در پایین چند مورد از کاربرد های مهم موقعیت ها در زبان انگلیسی را همراه با توضیح کامل قرار داده ایم.

کاربرد موقعیت ها در زبان انگلیسی

برای پرسیدن و اطلاع دادن جای اشیاء در منزل، محل کار و…

برای پرسیدن و گفتن آدرس محل هایی مثل مغازه و ادارات و…

برای قرار دادن چیزی در جایی ، یا برداشتن چیزی که موقعیت آنرا نمی دانیم و از مخاطب می پرسیم.

برای پرسیدن و گفتن موقعیت اشیاء، افراد، ماشین ها و مکان ها.

کلمات و عبارت های مورد نیاز برای بیان موقعیت ها

On the right

در سمت راست

On the left

در سمت چپ

In the middle

در وسط

Above

بالای سر / بالای

Below

زیر / پایین

Under

زیر

In

داخل

Into

داخل

نکته: از حرف اضافه (in) می توانیم هم برای نشان دادن موقعیت اشیاء و هم برای بیان انجام کاری به سمت فضای داخلی چیزی استفاده کنیم، ولی از حرف اضافه (into)، فقط برای بیان انجام کاری به سمت فضای داخلی چیزی استفاده می کنیم.

مثال

1- Your dress is in the closet under you blouse.

لباست تو کمد زیر بلوزته.

2- Put the knives and spoons in/into the cabinet.

چنگالها و قاشقها رو بزار تو (داخل) کابینت.

On

روی

over

بالای / بالای سر

Out of

بیرون

In front of

جلوی

Opposite / Across

روبروی

Behind

پشت سر

Next to

کنار / بغل دست

Beside

کنار

نکته: عبارت (next to) بیشتر در جاهایی استفاده می شود که دو چیز در کنار هم هستند ولی به هم نچسبیده اند و کلمه (beside)  وقتی استفاده می شود که چیزی کنار چیز دیگری باشد و به آن چسبیده باشد.

Between

بین/ وسط

Among

بین

Near

نزدیک

Far from

دور از

 نکته: فرق بین دو کلمه (between) و (among) در این است، که کلمه (between) به محل چیزی بین دو چیز یعنی وسط آنها گفته می شود، و از کلمه (among) برای گفتن محل چیزی بین چند چیز استفاده می کنیم.

مثال

1- Our house is between a park and a hospital.

خونه ما وسط یه پارک و بیمارستانه.

2- She couldn`t find her father among the people in the party.

اون نتونست پدرشو تو مهمونی بین جمعیت پیدا کنه.

On the corner / At the corner of

در گوشه / نبش

Ahead / Straight ahead

مستقیم

برای پرسیدن و گفتن اشیاء در محیط هایی مثل (خانه ، مغازه ، محل کار و …)

1-

A: Excuse me. Where is the red sweaters?

ببخشید ژاکت های قرمز کجاست؟

B: They are on the left, behind purple sweaters.

اونها سمت چپ پشت سر ژاکت های بنفش هستند.

A: Thanks, I see.

ممنون، متوجه شدم.

2-

A: Mom, where is my watch?

مامان، ساعت من کجاست؟

B: It`s on the coffee table, under your book.

روی میز، زیر کتابته.

برای پرسیدن و گفتن آدرس محل ها و چیزهایی مثل (تلفن کارتی و دستگاه نوشابه و …)

اصطلاحات در آدرس دادن

Go ahead / Go straight ahead

مستقیم برو

Turn right / Turn left

به سمت راست / چپ بپیچ (دور بزن)

You can see it in front of you.

میتونی جلوت ببینیش.

Turn around

دور بزن./ دور کامل بزن.

Where is …….?

……. کجاست؟

How can I find …….?

چجوری میتونم ……… را پیدا کنم؟

How can I get to a …….?

چجوری میتونم به یک ……….. برسم؟

مثال

A: Excuse me. Where is a Bank? / How can I find a bank? / How can I get to a bank?

ببخشید. بانک کجاست؟ / چجوری میتونم یه بانک پیدا کنم؟ / چجوری میتونم به یه بانک برسم؟

B: Go straight ahead, at first street turn left, go ahead, it`s at the corner of second street and You can see it in front of you.

مستقیم برید، در اولین خیابان به راست بپیچید، مستقیم برید، نبش دومین خیابونه و میتونید اونو جلوتون ببینید.

برای پرسیدن و گفتنِ محل قرار گرفتن چیزی

A: Please move the blender.

لطفا مخلوط کن برقی رو جا بجا کن.

B: Do you want it in the cabinet? / Do you want me to put it in the cabinet?

میخوای بزارمش تو کابینت؟ / میخوای من بزارمش تو کابینت؟

A: No, put it in  the sink, please. I wanna wash it.

نه، لطفا بزارش داخل سینک. میخوام بشورمش.

نکته: (Want to = Wanna) به معنی می خواهم

برای پرسیدن و گفتن موقعیت اشیاء، افراد، ماشین ها و مکان ها

1-

A: which is your father?

کدوم یکی پدرته؟

B: The man that standing in front of the library.

مردی که جلوی کتابخونه وایساده.

2-

A: Where is your car?

ماشینت کجاست؟

B: My car is in the garage.

ماشینم تو پارکینگه.

3-

A: Is marry absent?

ماری غائبه؟

B: No, she is sitting between Fred and Lilly today.

نه، امروز وسط فِرِد و لیلی نشسته.

4

A: Tom, I can`t find my yellow T-shirt.

تام، من نمیتونم تی شرت زردمو پیدا کنم.

B: It`s among your cloths. I put them into closet.

بین لباساته. اونا رو گذاشتم تو کمد.

یک پیشنهاد: برای یادگیری بهتر این درس و برای اینکه کاملا به این درس مسلط شوید، بهتر است چند بار درس را مرور کنید و با استفاده از مثال های زده شده در این مطلب جمله های شخصی خود را بسازید. با این کار استفاده از این درس برای شما آسان می شود و لذت بیشتری در مکالمه می برید.

 

عضویت در تلگرام

موفق و پیروز

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

 

 

simple_future_tense

آینده ساده در انگلیسی

زمان آینده ساده در انگلیسی یکی از زمانهای خیلی کاربردی است که هم در مکالمات روزمره و هم در موقعیت های مختلف استفاده های زیادی دارد. بنا به موقعیتی که در آن قرار داریم می توانیم یکی از ترکیب های آینده ساده را استفاده کنیم. در این مقاله بطور کامل به زمان آینده ساده، انواع آن، و استفاده های مختلف آن خواهیم پرداخت.

کاربردهای آینده ساده در انگلیسی

زمانی است که برای بیان یا صحبت کردن درباره موارد زیر بکار می رود.

1- پیش بینی یک عمل یا اتفاق

2- تصمیم انجام کاری در آینده نزدیک یا دور

3- ارائه پیشنهاد و انتظار انجام کاری

4- رخ دادن اتفاقی در آینده

5- قول دادن برای انجام کاری

پیش بینی یک عمل یا اتفاق

It will be rainy tomorrow.
.هوا فردا بارانی خواهد بود

بیان تصمیم انجام کاری در زمان صحبت کردن درباره آن

.After doing my homework I will go to the gym
بعد از انجام تکلیفم به باشگاه خواهم رفت.

نکته: توجه داشته باشید که زمانی از Will استفاده میکنیم که از پیش برنامه ای برای انجام کار نداشته باشیم.

ارائه پیشنهاد

It will be better to use different colors in your painting.
.بهتره از رنگ های متنوع در نقاشیت استفاده کنی

رخ دادن اتفاقی در آینده

The technology will get bigger and bigger at the future.

تکنولوژی درآینده بزرگتر و بزرگتر خواهد شد.

قول دادن

.I will help you to do your project

.در انجام پروژه کمک خواهم کرد

ساختار آینده ساده با کمک فعل will

I will go. _ You will go. _ He will go. _ She will go. _ We will go. _ You will go. _ They will go.

من خواهم رفت. _ تو خواهی رفت. _ او (آقا) خواهد رفت. _ او (خانم) خواهد رفت. _ ما خواهیم رفت. _  شما خواهید رفت. _ آنها خواهند رفت.

نکته: برای تلفظ راحت ضمیرها همراه با will می توانیم از شکل مخفف و کوتاه شده آنها استفاده کنیم.

 مخفف ها

I will = I`ll _ He will = He`ll _ She will = She`ll _ We will = We`ll _ You will = You`ll _  They will = They`ll

سوالی کردن باکمک فعل will

 Will I / You / He / She / We / You / They go +قیدها?

منفی کردن با کمک فعل will

I / You / He / She / We / You / They will not go + قیدها.

مخفف will not = won`t

نکته: فعل go را می توانیم با فعل های دیگر (کار انجامی در جمله) عوض کنیم و معنی جمله را تغییر دهیم، و اگر آن فعل به مفعول نیاز داشت بعد از فعل مفعول آن را اضافه کنیم و بعد از قید ها استفاده کنیم.

پر کاربرد ترین قیدهای آینده ساده در انگلیسی

tomorrow

فردا

next week

هفته بعد

next month

ماه بعد

next year

سال بعد

at the future

در آینده

استفاده از be going to برای آینده ساده در انگلیسی

از عبارت be going to برای بیان کارهایی استفاده میکنیم که تصمیم انجام آن را داشته و برای آن برنامه قبلی داشته باشیم. در واقع معنی این عبارت ( قصد انجام کار در آینده ) معلوم و برنامه قبلی است.

ساختار با be going to

I am going to talk with the teacher.

قصد دارم با دبیر صحبت کنم.

You are going to talk with the teacher.

تو قصد داری با دبیر صحبت کنی. 

He is going to talk with the teacher.

او (آقا) قصد داره با دبیر صحبت کنه.

She is going to talk with the teacher.

او (خانم) قصد داره با دبیر صحبت کنه.

We are going to talk with the teacher.

ما قصد داریم با دبیر صحبت کنیم.

You are to talk with the teacher.

شما قصد دارید با دبیر صحبت کنید.

They are going to talk with the teacher.

آنها قصد دارند با دبیر صحبت کنند.

سوالی کردن با be going to

Am I going to talk with the teacher?

قصد دارم با دبیر صحبت کنم؟

Are you going to talk with the teacher?

تو قصد داری با دبیر صحبت کنی؟

Is he going to talk with the teacher?

او (آقا) قصد داره با دبیر صحبت کنه؟

Is she going to talk with the teacher?

او (خانم) قصد داره با دبیر صحبت کنه؟

Are we going to talk with the teacher?

ما قصد داریم با دبیر صحبت کنیم؟

Are you going to talk with the teacher?

شما قصد دارید با دبیر صحبت کنید؟

Are they going to talk with the teacher?

آنها قصد دارند با دبیر صحبت کنند؟

منفی کردن با be going to

I am not going to talk with the teacher.

قصد ندارم با دبیر صحبت کنم.

She / He is going to talk with the teacher.

او (آقا) / (خانم) قصد داره با دبیر صحبت کنه.

We / You / They are going to talk with the teacher.

ما / شما / آنها قصد دارند با دبیر صحبت کنند.

نکته: فعل های go و come در آینده ساده با be going to به شکل استمراری می آیند.

I`m going to Tehran tomorrow.

فردا تهران خواهم رفت.

I`m coming back home next week.

هفته بعد به خانه برمی گردم.

از زمان حال استمراری برای بیان کارهایی که در آینده نزدیک انجام می دهیم استفاده می کنیم.

I`m calling Ali in two minutes.

دو دقیقه بعد به علی زنگ می زنم.

He`s answering the phone.

او تلفنو جواب میده.

نکته: سعی کنید بعد از مطالعه کامل این مقاله با جا به جا کردن فعل های جملات مثال زده شده تمرین بیشتری درباره زمان آینده ساده در انگلیسی داشته باشید تا به این زمان و کاربرد های آن تسلط کامل پیدا کنید.

عضویت در تلگرام

موفق و پیروز

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com