مکالمه در فرودگاه به زبان انگلیسی

در هنگام مسافرت به کشورهای دیگر، مخصوصا کشور های انگلیسی زبان یکی از موقعیت های مهم، قرار گرفتن در فرودگاه و یکی از مهمترین مکالمه ها، مکالمه در فرودگاه به زبان انگلیسی است. این مکالمه ها به چند بخش تقسیم می شود که بخشی از آن مربوط به فضای داخلی فرودگاه و قسمتی دیگر مربوط به داخل هواپیما می شود. ما در این مقاله بطور کامل به قسمت های مختلف مکالمه در فرودگاه به زبان انگلیسی می پردازیم.

معرفی بخش های مختلف فرودگاه

داخل ترمینال / پایانه هواپیمایی (in the Airline Terminal)

skycap

باربر فرودگاه

check-in kiosk

کيوسک چک کردن بار و چمدان

ticket agent

بليت فروش

screening area

محل کنترل و بازديد

در قسمت بازرسی امنیتی (At the security Checkpoint)

TSA* agent / security agent

TSA = Transportation Security Administration

مأمور امنيتي / تي اس اِي*

bin

لاوک / سيني حمل کيف ها

در گیت ورودی (At the Gate)

arrival and departure monitors

مانيتور پروازهاي ورودي و خروجي

arrival time

زمان ورود

departure time

زمان خروج

direct flight

پرواز مستقيم

gate

گيت / ورودي

boarding area

محل سوار شدن به هواپيما

داخل هواپیما (On the airplane)

cockpit

کابين خلبان

pilot

خلبان

flight attendant

مهماندار هواپيما

overhead compartment

رف / جاي چمدان بالاي سر

emergency exit

خروج اضطراري

passenger

مسافر

 در قسمت گمرک (At Customs)

declaration form

فرم اظهار نامه

customs officer

مأمور گمرک

luggage / bag

کيف / چمدان

  موارد کاربردی دیگر درباره مکالمه در فرودگاه به زبان انگلیسی

e-ticket

بليت / بليط الکترونيکي ، اينترنتي

boarding pass

کارت پرواز

tray table

ميز صندلي

turbulence

تلاطم هواپيما در آب و هواي طوفاني و …

baggage carousel

نقاله حمل کيف و چمدان

oxygen mask

ماسک اکسيژن

life vest

جليقه نجات

emergency card

کارت اضطراري

reclined seat

صندلي قابل تنظيم

upright seat

صندلي قائم

on-time flight

پرواز سر وقت

delayed flight

پرواز با تأخير

اصطلاحات کاربردی در هنگام سوار شدن به هواپیما و داخل هواپيما

سوار هواپیما شدن (Taking a Flight)

Check in electronically

تحويل دادن بار بصورت الکترونيکي

Check your bags

تحويل دادن کيف ها

Show your boarding pass and ID

نشان دادن کارت پرواز و مدارک شناسايي

Go through security

گذشتن از قسمت امنيتي

Board the plane

سوار هواپيما شدن

داخل هواپيما (on the airplane)

Find your seat

پيدا کردن صندليتان

Stow your carry-on bag

گذاشتن کيف و وسايل همراهتان در جايگاه

Fasten your seat belt

بستن کمربند ايمني

Turn off your cell phone

خاموش کردن تلفن همراهتان

Take off / leave

بلند شدن / پرواز کردن

Land / Arrive

رسيدن / فرود آمدن

Claim your baggage

تحويل گرفتن چمدانهاتون

  مکالمه در فرودگاه به زبان انگلیسی بين 3 نفر

Checking in desk: Welcome. Please can I see your tickets?

قسمت چک کردن کلي: ميتونم بلطتون رو ببينم لطفا؟

Mr Mrs Jones: Yes here you are.

آقا و خانوم جنز: بفرمائئد.

Checking in desk: Is it just you two traveling or is there anyone else?

قسمت چک کردن کلي: فقط شما دو نفر مسافرت مي کنيد يا کس ديگري هم هست؟

Mr Mrs Jones: No. It’s just the two of us.

اقا و خانوم جنز: نه.فقط دو نفر از ما.

Checking in desk: Do you both have your passports with you?

قسمت چک کردن کلي: هر دو تا تون پاسپورتاتون رو با خودتون داريد.

Mr Mrs Jones: Yes. Here they are.

اقا و خانوم جنز: بله بفرماييد پاسپورت ها رو.

Checking in desk: I will be going to ask some questions. Just answer with a simple yes or a no.

قسمت چک کردن کلي: مي خوام ازتون چند تا سؤال بپرسم. فقط با بله يا نخير ساده جواب بديد.

Mr Mrs Jones: OK, no problem.

آقا و خانوم جنز: بسيار خب، موردي نداره.

Checking in desk: As anyone you don’t know asked you to take anything on the plane for them?

قسمت چک کردن کلي: آيا کسي که شما نميشناسيد از شما خواست که چيزي در هواپيما براشون ببريد؟

Mr Mrs Jones: No.

آقا و خانوم جنز: نه.

Checking in desk: Have you have sole possession of all your luggage since you packed?

قسمت چک کردن کلي: آيا از لحظه اي که ساکهاتون رو بستيد همه وسايل رو با خودتون داشتيد؟

Mr Mrs Jones: Yes.

آقا و خانوم جنز: بله.

Checking in desk: Have you at any time left your luggage unattended while being in the airport?

قسمت چک کردن کلي: هنگاميکه در فرودگاه بوديد وسايل خودتون رو بدون مراقب رها کرديد؟

Mr Mrs Jones: No.

آقا و خانوم جنز: نه.

Checking in desk: Do you have any weapons or firearms in your possession?

قسمت چک کردن کلي: تو وسايلتون سلاح يا اسلحه گرم داريد؟

Mr Mrs Jones: No.

آقا و خانوم جنز: نه.

Checking in desk: Have you any flammable material in your luggage?

قسمت چک کردن کلي: آيا ماده قابل اشتعال در ساکتون داريد؟

Mr Mrs Jones: No.

آقا و خانوم جنز: نه.

Checking in desk: Do you have any perishable food items in your bags or suitcases?

قسمت چک کردن کلي: ماده غذايي فاسد شونده در ساک يا کيف دستيتون داريد؟

Mr Mrs Jones: No.

آقا و خانوم جنز: نه.

Checking in desk: That’s good. Can you put your luggage here please

قسمت چک کردن کلي: خوبه. مي تونيد ساکتون رو بزاريد اينجا لطفا؟

Mr Mrs Jones: OK.

آقا و خانوم جنز: بسيار خب.

Checking in desk: What seat would you like an aisle seat or a window?

قسمت چک کردن کلي: چه نوع صندلي رو مي خواهيد صندلي در راهرو يا صندلي کنار پنجره؟

Mr Mrs Jones: Can I have 2 seats near the emergency exit.

آقا و خانوم جنز: مي تونيم 2 تا صندلي نزديک خروج اضطراري داشته باشيم؟

Checking in desk: Wait I will check for you. Yes that’s OK, I am placing you two in 21A and 21B. The gate number is A22. You can start boarding the plane in 30 minutes and the plane will take off in 1 hour.

قسمت چک کردن کلي: صبر کنيد چک ميکنم. بله ميشه. شما رو در 21A و 21B جا ميدم. شماره گيت ورودي A22. مي تونيد 30 دقيقه ديگه وارد هواپيما بشيد و هواپيما 1 ساعت ديگه پرواز مي کنه.

Mr Mrs Jones: Can you tell me how to get to gate A22?

آقا و خانوم جنز: مي تونيد بهم بگيد چجوري به گيت A22 بريم؟

Checking in desk: yes, go straight ahead and turn left at the end turn right and A22 is there. follow the signs for your gate number on the bottom of ticket.

قسمت چک کردن کلي: بله، مستقيم بريد و به سمت چپ و در آخر به راست برگرديد و A22 اونجاست. علامت ها رو براي گيت وروديتون در پايين بليطتون دنبال کنبد.

Mr Mrs Jones: Thank you for all your help.

آقا و خانوم جنز: براي همه کمک هاتون ممنون.

 نکته: در داخل هواپيما با استفاده از مکالمه سلام و احوالپرسي و اطلاعات شخصي، و يا يکي از راه هاي شروع مکالمه مي توانيم با مسافران ديگر در هواپيما ار تباط برقرار کنيم و با آنها آشنا شويم. حتي از بين نفرات دوستان جديدي براي خودمان پيدا کنيم.

عضویت در تلگرام

موفق و پیروز

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *