اگه تو هم مثل من قبلا راه های مختلف یادگیری زبان رو امتحان کردی و به اون نتیجه و تسلط دلخواهت به زبان انگلیسی نرسیدی، و یا اگه اول راهی و دوست نداری درگیر روش هایی بشی که تو رو دور خودت بچرخونن و در آخر هم ببینی که نتیجه خیلی کمی از تلاشت گرفتی و هنوز نمی تونی یه مکالمه خیلی ساده انجام بدی.