سلام

سجاد اسماعیلی هستم و بهت قول می دم که کمکت کنم و بهت یه برنامه منظم و نقشه راه درست برای تسلط راحت تر و سریعتر به زبان بدم.