اگه می خوای  در 15 هفته،

خیلی خوب  به زبان انگلیسی مسلط بشی و حرفی برای گفتن داشته باشی،

بدون اینکه کتاب های قطور گرامر رو بخونی

یا حتی 1000 تومان برای رفتن به کلاس زبان تلف کنی.

این چند خط پایین برای توئه…