locations-prepositions

موقعیت ها در زبان انگلیسی

صحبت درباره موقعیت ها در زبان انگلیسی و محل قرار گرفتن اشیاء و مکانها، همانطور که از اسمش مشخص است، استفاده های خیلی زیادی در صحبت های روزانه و موقعیت هایی که به دنبال چیزی یا آدرس جایی هستیم دارد. کاربردهای مفید و خیلی زیاد این مکالمه و درس باعث شد تا تصمیم بگیرم که این مقاله را بنویسم و این مطلب را بطور کامل توضیح دهم، تا هم برای یادگیری و هم برای استفاده راحت و کاربردی باشد. در پایین چند مورد از کاربرد های مهم موقعیت ها در زبان انگلیسی را همراه با توضیح کامل قرار داده ایم.

کاربرد موقعیت ها در زبان انگلیسی

برای پرسیدن و اطلاع دادن جای اشیاء در منزل، محل کار و…

برای پرسیدن و گفتن آدرس محل هایی مثل مغازه و ادارات و…

برای قرار دادن چیزی در جایی ، یا برداشتن چیزی که موقعیت آنرا نمی دانیم و از مخاطب می پرسیم.

برای پرسیدن و گفتن موقعیت اشیاء، افراد، ماشین ها و مکان ها.

کلمات و عبارت های مورد نیاز برای بیان موقعیت ها

On the right

در سمت راست

On the left

در سمت چپ

In the middle

در وسط

Above

بالای سر / بالای

Below

زیر / پایین

Under

زیر

In

داخل

Into

داخل

نکته: از حرف اضافه (in) می توانیم هم برای نشان دادن موقعیت اشیاء و هم برای بیان انجام کاری به سمت فضای داخلی چیزی استفاده کنیم، ولی از حرف اضافه (into)، فقط برای بیان انجام کاری به سمت فضای داخلی چیزی استفاده می کنیم.

مثال

1- Your dress is in the closet under you blouse.

لباست تو کمد زیر بلوزته.

2- Put the knives and spoons in/into the cabinet.

چنگالها و قاشقها رو بزار تو (داخل) کابینت.

On

روی

over

بالای / بالای سر

Out of

بیرون

In front of

جلوی

Opposite / Across

روبروی

Behind

پشت سر

Next to

کنار / بغل دست

Beside

کنار

نکته: عبارت (next to) بیشتر در جاهایی استفاده می شود که دو چیز در کنار هم هستند ولی به هم نچسبیده اند و کلمه (beside)  وقتی استفاده می شود که چیزی کنار چیز دیگری باشد و به آن چسبیده باشد.

Between

بین/ وسط

Among

بین

Near

نزدیک

Far from

دور از

 نکته: فرق بین دو کلمه (between) و (among) در این است، که کلمه (between) به محل چیزی بین دو چیز یعنی وسط آنها گفته می شود، و از کلمه (among) برای گفتن محل چیزی بین چند چیز استفاده می کنیم.

مثال

1- Our house is between a park and a hospital.

خونه ما وسط یه پارک و بیمارستانه.

2- She couldn`t find her father among the people in the party.

اون نتونست پدرشو تو مهمونی بین جمعیت پیدا کنه.

On the corner / At the corner of

در گوشه / نبش

Ahead / Straight ahead

مستقیم

برای پرسیدن و گفتن اشیاء در محیط هایی مثل (خانه ، مغازه ، محل کار و …)

1-

A: Excuse me. Where is the red sweaters?

ببخشید ژاکت های قرمز کجاست؟

B: They are on the left, behind purple sweaters.

اونها سمت چپ پشت سر ژاکت های بنفش هستند.

A: Thanks, I see.

ممنون، متوجه شدم.

2-

A: Mom, where is my watch?

مامان، ساعت من کجاست؟

B: It`s on the coffee table, under your book.

روی میز، زیر کتابته.

برای پرسیدن و گفتن آدرس محل ها و چیزهایی مثل (تلفن کارتی و دستگاه نوشابه و …)

اصطلاحات در آدرس دادن

Go ahead / Go straight ahead

مستقیم برو

Turn right / Turn left

به سمت راست / چپ بپیچ (دور بزن)

You can see it in front of you.

میتونی جلوت ببینیش.

Turn around

دور بزن./ دور کامل بزن.

Where is …….?

……. کجاست؟

How can I find …….?

چجوری میتونم ……… را پیدا کنم؟

How can I get to a …….?

چجوری میتونم به یک ……….. برسم؟

مثال

A: Excuse me. Where is a Bank? / How can I find a bank? / How can I get to a bank?

ببخشید. بانک کجاست؟ / چجوری میتونم یه بانک پیدا کنم؟ / چجوری میتونم به یه بانک برسم؟

B: Go straight ahead, at first street turn left, go ahead, it`s at the corner of second street and You can see it in front of you.

مستقیم برید، در اولین خیابان به راست بپیچید، مستقیم برید، نبش دومین خیابونه و میتونید اونو جلوتون ببینید.

برای پرسیدن و گفتنِ محل قرار گرفتن چیزی

A: Please move the blender.

لطفا مخلوط کن برقی رو جا بجا کن.

B: Do you want it in the cabinet? / Do you want me to put it in the cabinet?

میخوای بزارمش تو کابینت؟ / میخوای من بزارمش تو کابینت؟

A: No, put it in  the sink, please. I wanna wash it.

نه، لطفا بزارش داخل سینک. میخوام بشورمش.

نکته: (Want to = Wanna) به معنی می خواهم

برای پرسیدن و گفتن موقعیت اشیاء، افراد، ماشین ها و مکان ها

1-

A: which is your father?

کدوم یکی پدرته؟

B: The man that standing in front of the library.

مردی که جلوی کتابخونه وایساده.

2-

A: Where is your car?

ماشینت کجاست؟

B: My car is in the garage.

ماشینم تو پارکینگه.

3-

A: Is marry absent?

ماری غائبه؟

B: No, she is sitting between Fred and Lilly today.

نه، امروز وسط فِرِد و لیلی نشسته.

4

A: Tom, I can`t find my yellow T-shirt.

تام، من نمیتونم تی شرت زردمو پیدا کنم.

B: It`s among your cloths. I put them into closet.

بین لباساته. اونا رو گذاشتم تو کمد.

یک پیشنهاد: برای یادگیری بهتر این درس و برای اینکه کاملا به این درس مسلط شوید، بهتر است چند بار درس را مرور کنید و با استفاده از مثال های زده شده در این مطلب جمله های شخصی خود را بسازید. با این کار استفاده از این درس برای شما آسان می شود و لذت بیشتری در مکالمه می برید.

 

عضویت در تلگرام

موفق و پیروز

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *