اطلاعات شخصی در زبان انگلیسی

معمولا در ابتدای هر مکالمه ای رد و بدل کردن اطلاعات شخصی، بطور مثال: اطلاعاتی درباره اسم و فامیلی، کار و علاقه مندی ها، یک قسمت از مکالمه را تشکیل می دهد. که می توان گفت پرسیدن درباره اطلاعات شخصی و گرفتن آن یکی از مهمترین قسمت های شروع مکالمه است. این مطلب شامل همه این اطلاعات است، و بطور کامل درباره این قسمت مهم از مکالمات انگلیسی صحبت میکند.

صحبت درباره اطلاعات شخصی در زبان انگلیسی شامل 9 قسمت مهم می شود که در پایین به آنها اشاره می کنیم، و در ادامه توضیح کامل آن را در اختیار شما قرار می دهیم.

1- اسم ها (Names)

2- شغل و پیشه (Work & Occupation)

3- ازدواج و تأهل (Marital status)

4- خانواده (Family)

5- سن وسال (Age)

6- محل زندگی و ارتباط بیشتر (Contact Information)

7- اوقا ت فراغت (Free Time Activities)

8- عادت ها (Habits)

9- موارد دیگر اطلاعات شخصی در زبان انگلیسی  (Other Personal Information)

check_256 اسم ها (Names)

What is your name?                                                                                                     

اسم شما چیه؟

My name is _____./I`m ____.                                   

 اسم من _______است./من _______هستم.

What is your surname / last name? Can I have your surname / last name?

اسم فامیلی شما چیه؟/میتونم اسم فامیلیتون رو داشته باشم؟

My surname / last name is _______.

اسم فامیلی من _______ است.

Do you have a nickname? 

اسم مستعار دارید؟

Yes, my nickname is _______./ No, I don’t.

اسم مستعار من _______ است./ نه،ندارم.

check_256 شغل و پیشه (Work & Occupation)

What do you do?

شغلت چیه؟

I am a _______.

من یک _______ هستم.

Where do you work?

کجا کار میکنی؟

I work at _______.

من در _______ کار میکنم.

Do you like your job?

شغلت را دوست داری؟

Yes, I do. / No, I don’t.

بله،دارم./نه،ندارم.

Why do you like your job?

چرا شغلت را دوست داری؟/چرا از شغلت خوشت میاد؟

I like my job because _______.

شغلم را دوست دارم بخاطر اینکه _______.

check_256 ازدواج و تأهل (Marital status)

Are you married / single?

متأهلی؟ / مجردی؟

Yes, I am. / No I’m not.

بله،هستم./نه،نیستم.

check_256 خانواده (Family)

Do you have any children?

بچه داری؟

Yes, I have _______ children./ No, I don’t.

بله دارم./نه،ندارم.

What are their names?

اسماشون چیه؟

Their names are _______and _______ .

اسماشون _______و _______ است.

Do you have any sister / brother?

خواهر / برادری داری؟

Yes, I have./I do./ No, I don’t.

بله،دارم./نه، ندارم.

How many brothers and sister do you have?

چند برادر/خواهر داری؟

I have _______ brothers and _______ sisters.

_______برادر و_______خواهر دارم.

check_256 سن وسال (Age)

How old are you?

چند ساله هستی؟

I am 30 years old.

30 ساله هستم.

When is your birthday?

تاریخ تولدت چه تاریخیه؟

My birthday is on the fourth of July.

تولدم روز 4 جولای است.

Where were you born?

کجا به دنیا آمدی؟

I was born in _______.

من در _______ متولد شدم.

check_256 محل زندگی و ارتباط بیشتر (Contact Information)

Where are you from?

اهل کجایی؟

I am from _______.

من اهل _______ هستم.

What is your address?/ Can I have your address?

آدرست چیه؟/میتونم آدرستو داشته باشم؟

My address is _______./It`s _______.

آدرس من _______است./اون _________است.

What is your phone number?/ Can I have your phone number?

شماره تلفنت چنده؟ / میتونم شماره تلفنتو داشته باشم؟

My phone number is _______./ It`s _______.

شماره تلفن من_______ هست./ اون _______است.

What is your cell phone number?/ Can I have your cell phone number?

شماره موبایلت چنده؟/میتونم شماره موبایلتو داشته باشم؟

My cell phone number is _______./It`s _______.

شماره موبایل من_______ هست./ اون _______است.

Do you live with your parents?

با والدینت زندگی میکنی؟

Yes, I do. / No, I don’t.

بله،زندگی میکنم./نه،زندگی نمیکنم.

Do you live alone?

تنها زندگی میکنی؟

Yes, I do. / No, I don’t.

بله،زندگی میکنم./نه،زندگی نمیکنم.

Who do you live with?

با چه کسی زندگی میکنی؟

I live with my _______.

با ________ام زندگی میکنم.

Do you live in a house or an apartment?

در آپارتمان زندگی میکنی یا خانه ویلایی؟

I live in a/an _______.

من در یک ________ زندگی میکنم.

What is your e-mail address?/Can I have your e-mail address?

ایمیلت چیه؟/میتونم ایمیلتو داشته باشم؟

My e-mail address is _______./It`s _______.

ایمیل من_______ هست./ اون _______است.

check_256 اوقات فراغت (Free Time Activities)

What do you do in your free time?

اوقات فراغت چکار میکنی؟

In my free time I _______.

در اوقات فراغتم __________.

What are your hobbies?

سرگرمی هات چیه؟

My hobbies are _______.

سرگرمی های من _________است.

What type of music do you like?

از چه نوع موسیقی خوشت میاد؟

I like _______ music.

من موسیقی ________ دوست دارم.

Do you have a favorite singer or group?

خواننده یا گروه مورد علاقه ای داری؟

My favorite singer / group is _______.

خواننده / گروه مورد علاقه من ________ است.

What types of movies do you like?

چه نوع فیلمی دوست داری؟

I like _______ movies.

فیلم های _________ دوست دارم.

Do you like to read?

از مطالعه کردن خوشت میاد.

Yes, I do. / No, I don’t.

بله،دوست دارم./نه،دوست ندارم.

What do you like to read?

چه چیزی برای خواندن دوست داری؟

I like to read _______.

دوست دارم _________ بخونم.

check_256 عادت ها (Habits)

Do you have any bad habits?

عادت بدی داری؟

Yes, one of my bad habits is _______.

بله،یکی از عادت های بد من ________ است.

Do you snore?

خر و پف میکنی؟

Yes, I do. / No, I don’t.

بله،خر و پف میکنم./نه،خر و پف نمیکنم.

Do you smoke?

سیگار میکشی؟

Yes, I do./ No, I don’t.

بله،سیگار میکشم./نه،سیگار نمیکشم.

check_256 موارد اطلاعات شخصی در زبان انگلیسی (Other Personal Information)

What is your favorite food?

غذای مورد علاقت چیه؟

My favorite food is _______.

غذای مورد علاقه من _______ است.

Is there any food that you do not like?

غذایی هست که تو خوشت نیاد؟

Yes, I don’t like _______. / I like all food.

بله،من _______ را دوست ندارم./همه غذاها را دوست دارم.

What is your favorite color?

رنگ مورد علاقت چیه؟

My favorite color is _______.

رنگ مورد علاقه من _______است.

Why do you want to learn English?

چرا می خوای انگلیسی یاد بگیری؟

I want to learn English because _______.

می خوام انگلیسی یاد بگیرم بخاطر اینکه _______.

What languages do you speak?

به چه زبانی صحبت می کنی؟

I speak _______.

من _______ صحبت می کنم.

Do you have any pets?

حیوان دست آموزی داری؟

Yes, I do./ No, I don’t.

بله،دارم./نه،ندارم.

What pets do you have?

چه حیوانی(دست آموز) داری؟

I have _______.

من _______ دارم.

What are their names?

اسماشون چیه؟

Their names are _______ and_______.

اسماشون _______ و _______ است.

Which sports do you like?

به چه ورزشی علاقه داری؟

The sport I like is _______.

ورزشی که من دوست دارم _______ است.

Do you have a favorite team?

تیم مورد علاقه ای داری؟

My favorite team is _______.

تیم مورد علاقم _______ است.

What is something you do well?

چه کاری را عالی انجام میدی؟

I am good at _______.

من در _______ خوب هستم.

What is something you do not do well?

کاری هست که خوب انجام ندی؟

I am bad at _______.

من در _______ بدم./خوب نیستم.

Describe yourself using only two words.

خودتو تو دو کلمه توصیف کن.

I am _______ and _______.

من _______و_______ هستم.

What makes you happy?

چه چیزی خوشحالت میکنه؟

I am happy when _______.

من وقتی خوشحالم که _______.

Are you a good cook/singer/driver?

تو آشپز / خواننده / راننده خوبی هستی؟

Yes, I do. / No, I don’t.

بله،هستم./نه،نیستم.

telegram-icon

موفق و پیروز       

فعال و زبان آموز باشید

jadoyezaban.com

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *