هنوز هم همون حسی رو داری که روزهای اول شروع زبان داشتی و به  یه تسلط خیلی خوب در زبان فکر می کردی؟

شاید هم  هنوزاول راهی و حست نسبت به زبان و تسلط به اون خیلی هم عالیه؟

ولی یه سری مشکلات داری که مانع از رسیدنت به اون تسلط خیلی خوب می شه؟؟

و وقتی به این همه مشکل و اینکه از چه روشی برای رسیدن به مهارت بالا در زبان استفاده کنی، فکر میکنی حست بد می شه؟؟

با این تکنیک های خاص و در عین حال ساده و قابل تکرار یاد می گیری چطور بدون اینکه دوره های مختلف رو امتحان کنی، به یک تسلط خیلی خوب در زبان برسی .

تکنیک های خاصی که زبان آموزهای باهوش از اونها استفاده می کنن تا وقت و انرژی و پولشون از بین نره.